КАИСА

Д.С.Леонов

ФИО : Д.С.Леонов
Биографические сведения :
член партии с 1918 г.